Gör ett nytt parningsförsök nästa löp  e. SE JV-17 Lindatorps Izzmaeel och C.I B o Nord uch NO-V 16 Midnigt Fatasy Silver Moonlight
Slutet av juli väntas valpar e. SE uch FI uch Lindatorps Fabulus Faringto
u. champ.kandidat Lindatorps Yrsalie-Girl
Valpar väntas i mitten september e.SE JV17 Lindatorps Izzmaeel (12 cert)
u. SE uch FI uch SE JV-12  Lindatorps Kristall

For more info about these dogs contact Geine at: lindatorps@telia.com

Om du är intresserad av en valp från någon av kombinationerna så kontakta mig och sätt upp dig på väntelistan för respektive kull. lindatorps@telia.com