For more info about these dogs contact Geine at: lindatorps@telia.com

Valpar väntas i sutet av ktober u. Golden Clipp's Mon Ami Nathalie och e.Multichampion Lindatorps Izzmaeel

https://papillon.breedarchive.com/animal/testmating?dam_uuid=96ed1d35-695b-4779-b197-39f9fa5278b3&sire_uuid=a7feee09-dd36-41f2-9f91-32aff22fcd29
Om du är intresserad av en valp från någon av kombinationerna så kontakta mig och sätt upp dig på väntelistan för  kullen. lindatorps@telia.com