For more info about these dogs contact Geine at: lindatorps@telia.com

Valpar planeras till hösten mellan dessa kombinationer. Klicka på länkarna för att se kommande valpars stamtavla och inavelsgrad. .

https://papillon.breedarchive.com/animal/testmating?dam_uuid=3043b87a-1846-4836-8c0b-4041d7fb67f3&sire_uuid=a98570e9-2215-4411-a5d4-29394b2d5fdf

inavelsgrad 7,8% 4 led

Championkandidat Lindatorps Yrsalie-Girl och SE uch FI Uch DK uch Lindatorps Fabulus Faringato
Valpar väntas i slutet av augusti

Gör om denna kombination då detta är Yrsas sista kull och jag tycKer dessa valpar har blivit så bra.

https://papillon.breedarchive.com/animal/testmating?dam_uuid=eac89759-8a17-403d-9912-f4118fd9e174&sire_uuid=30a3efbd-8441-491e-ba32-916e19d63776
Angelluck's Besame Mucho och SE uch Lindatorps Pinocchio

Valpar  väntas i slutet av september

Om du är intresserad av en valp från någon av kombinationerna så kontakta mig och sätt upp dig på väntelistan för  kullen. lindatorps@telia.com